Έντυπο (για Πράσινο Τουριστικό Πακέτο)
Σχεδιασμός εντύπου
Σχεδιασμός Εταιρικού Προφίλ
Ενημερωτική Μπροσούρα
Έντυπο εταιρικής παρουσίασης
Έντυπο εταιρικής παρουσίασης
Folder εταιρικής παρουσίασης
Έντυπο υπηρεσιών (plastic surgery)
Ετήσιος Απολογισμός
Περιοδικό για σύγχρονη ζωή
Flyer για ξενοδοχείο ”ΚΑLIPSO”
Βιβλίο (Ειδική Έκδοση)